@ 2008.11.27 , 09:56

DC机壳改装PC

用世嘉那款DC(Dreamcast)游戏主机改造的电脑。这是日本某店自己制作的,也出售,配置不差,日语达人可以去链接了解更多情况。来源digg,以下是组图:
[-] [-]
[-] [-]
[-] [-]
[-] [-]

支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:
赞一个 (0)