@ 2008.11.08 , 17:24

Majur: 日本京都清水寺观光记

Majur 同学投稿,全部图片可浏览 ta 的 picasa

Majur:前面几张都是金阁寺,只有一张从远处拍的才是清水寺。

[-] [-]

[-] [-]

[-] [-]

[-] [-]

[-] [-]

以上图片仅做环境背景,其实这篇的主题是寺里的自动贩卖机:
[-]


支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:

赞一个 (1)