@ 2007.10.12 , 09:13

AN-225:最强喷气式飞机

Antonov / AN-225 是有史以来最重、最大的喷气式飞机,以至于需要32个轮子和291英尺(约89米)长的机翼。它于1988年为原苏联空间项目设计,用作运输火箭助推器、航天飞机或超重、超大货物,货载达250吨,上部还可携带200吨(如下图):
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

链接 | 来源

支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:
赞一个 (1)