@ 2012.02.25 , 16:34

sam3:街头涂鸦作品

原本涂鸦应是那些原始而真实的即兴之作,早起人们对涂鸦的印象来自重金属乐队、极限运动和小众潮牌。现在在国内某些地方,城市涂鸦已是精英们的自我标榜,它们华丽的布置在那些创意产业园的外墙上。(而我们的草根涂鸦文化,主要是“办证”、“搬家”、“疏通下水道”和“到此一游”四大派系)。我瞎逛到这个叫“街头艺术乌托邦”(STREET ART UTOPIA)的网站,里面的一组由艺术家小组 sam3 绘制的大尺度的涂鸦作品,很酷:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:
赞一个 (1)