@ 2011.12.26 , 16:20

Google 伦敦新办公室一览(21p)

[-]

一些大型 IT 公司都喜欢花费大笔金钱装潢他们的办公室,Google 就是其中的佼佼者。继不断给人惊喜的美国总部,英国伦敦的 Google 新办公室也让人眼前一亮,科技感十足:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:
赞一个 (3)