@ 2011.10.12 , 21:14

iPhone4S的评测[V]

[-]

由前 Engadget 主编创办的临时网站 thisismynext 对刚刚发布的 iPhone 4S 进行了评测,并针对几个重点,尤其是 Siri,录制了视频评测:

从两代机器的实际屏幕对比来看,4S的屏幕似乎在色调和亮度上有改变,就一些色调偏暗的游戏来说是个好消息。
[-]

除了视频外,还展示了一些新 iPhone 拍摄的样张,从样张的效果来看,无论成像还是对噪点控制都有不错的改进。

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

总结,对于 iPhone4 用户也许没有太多的吸引力,但是对于3GS或者更旧的 iPhone 用户,这是目前最好的 iPhone。

----------------------------------------------------------------
生抽:据可靠消息明天凌晨一点ios5升级会放出。

支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:
赞一个 (0)