@ 2014.02.05 , 22:36

Rambo:我家的狗叫矛盾[漫画]

这次漫画比较温馨,没有养狗的编者看了也很触动。
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

本文译自 Theoatmeal,由 王大发财 编辑发布。

支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:
赞一个 (17)