@ 2019.05.16 , 21:53

twotwo-20190516

今天忙着从工厂直接发货(为了省去不可控的物流时间开始尝试直接从工厂发了),比如远程打单什么的,一折腾就没时间做大吐槽——所以我又想到拿22相片来骗赞了。但22最近又被我毁容…哈哈哈
twotwo-20190516
twotwo-20190516
twotwo-20190516
twotwo-20190516
twotwo-20190516
twotwo-20190516
twotwo-20190516

再找几张旧照片凑数吧
twotwo-20190516
twotwo-20190516
twotwo-20190516
twotwo-20190516
twotwo-20190516


支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:
已打赏蛋友(2): 鰰 · MegaPlay
赞一个 (97)