@ 2008.06.24 , 11:50
9

Be Happy

这是宝宝纸尿布广告!Hard day soft nappy 工作生活不如意?!没啥大不了滴!看看这小帅哥儿走起路来多有范儿。蛋友们Be Happy :) 哦也!


Link

#吹着小口哨儿吃午饭去鸟~


给这篇稿打赏,让译者更有动力
支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:

0.0
赞一个 (0)

+1

 1. 易水寒
  @10 years ago
  142581

  oh yeah

 2. 142583

  即便是小孩,也应该穿衣服呀

 3. 142592

  有露点镜头啊,吼吼~~~

 4. 142601

  OH,YE , happy everybody

 5. 142608

  能倒霉成这样子也不容易

 6. 142658

  哈哈哈 ……….

 7. 蜡笔小猴子
  @10 years ago
  142773

  真是有创意啊!宝宝又可爱……*3*

发表评论


24H最赞