@ 2006.12.04 , 19:56

google让你免费察看+55,000份简历

[-]
只要在google搜索里输入如下代码:
"phone ***" " address *" "e-mail" intitle:"curriculum vitae"
就能看到+55,000份完完整整的求职简历。这应该是猎头公司的梦想把?

链接 | 来源


给这篇稿打赏,让译者更有动力 !
支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:

0.0
赞一个 (0)

24H最赞